Кроки Впровадження Інклюзивної Системи У Загальноосвітньому Навчальному Закладі

Соціальна модель розуміння інвалідності стала альтернативою медичній моделі розуміння інвалідності, яка в першу чергу була спрямована на корекцію розвитку осіб з особливостями психофізичного розвитку чи осіб з особливими потребами. В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка виключає будь-яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. «На базі нашої пілотної Запорізької області ми почали проводити безкоштовні тренінги для освітян, охопили на сьогодні більш ніж 3 тисячі вчителів. Надали їм базові знання щодо підходів і принципів навчання дітей з особливими освітніми потребами і будемо це продовжувати надалі», – зауважує Марина Порошенко. Інклюзивне навчання часто вважають альтернативою інтернатній системі, за якою діти з особливими освітніми потребами навчаються в спеціальних закладах освіти та змушені проживати в інтернатних відділеннях при них через їх територіальну розгалуженість. Відмова у зарахуванні дітей з особливими освітніми потребами до загальноосвітнього навчального закладу за наявності рекомендації ПМПК та бажання батьків недопустима.

інклюзивна освіта в україні

Для роботи з дітьми використовуйте виховні години, уроки доброти, толерантності, але найкращим способом є спільна ігрова й навчальна діяльність – наприклад, створення різних проєктів, де діти працюють разом, розуміють, що у всіх однакові інтереси, потреби до навчання. Інклюзивна освіта надзвичайно актуальна для України, адже вона демонструє не тільки успіхи психологічного чи навчального розвитку дитини з інвалідністю, вона ще й показує рівень громадянського суспільства, держави, людської толерантності. Інформаційний матеріал підготовлено для Державної служби якості освіти в межах ініціативи «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» . «Супровід урядових реформ в Україні» є проєктом міжнародної технічної допомоги, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади. На сучасному етапі в Україні відкрилися нові перспективи змін у системі спеціальної освіти, що насамперед пов’язані з переосмисленням ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку.

Як Запобігти Дискримінації В Школах

Наявність асистента дозволяє приділити увагу всім учням, і дітям з особливими потребами додатково. Сучасна освітня політика базується на декількох принципах навчання дітей с особливими потребами. Головна ідея та зміст інклюзивного навчання – від соціалізації у навчальному закладі до соціалізації у суспільстві. Спільне навчання не тільки гарантує рівні права дітей, а й забезпечує можливість дітям с психофізичними вадами відвідувати ті заклади, які б вони відвідували, якби були здоровими. Концепція інклюзивної школи у різних країнах та джерелах описується по-різному.

  • Вирішення проблем та подолання виникаючих бар’єрів у процесі навчання.
  • Доцільно зазначити, що соціальна інтеграція дитини з особливими потребами в середовище дітей з нормальним розвитком є не тільки бажаною, а й обов’язковою умовою його подальшого особистого росту й адекватної соціальної адаптації.
  • Окрім цього, школи, які приділяють увагу дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, є тренувальним майданчиком для суспільства, орієнтованого на задоволення потреб усіх своїх громадян.
  • Відсутність якісного спеціалізованого обладнання для навчання, корекції, терапії — при чому не лише в кабінетах, а й на українському ринку шкільних товарів.

Завдання директора – організувати роботу педагогів та класних керівників, щоб якомога раніше виявити такі потреби у дітей. Комунікація з батьками, пояснення їм важливості на ранньому етапі скоригувати ситуацію допоможе у цьому. Для кожної дитини, що потребує підтримки в освітньому процесі, директор школи створює команду психолого-педагогічного супроводу.

Уряд Удосконалив Порядок Створення Інклюзивних Груп В Дитсадках

На закупівлю корекційно-розвиткових засобів використовується не більше 35% коштів “інклюзивної” субвенції. Цікаво, що провідні європейські країни – Італія, Австрія, Німеччина, Швеція – почали вивчення, розробку та підтримку інклюзивності в освіті на державному рівні саме завдяки потужним громадським об’єднанням, що, в першу чергу, складалися з батьків, чиї діти мають інвалідність. В Італії, що виступила справжнім новатором у цій галузі й однією з перших почала впровадження інклюзивного компоненту в освіту, вдалося провести освітню реформу в країні завдяки ініціативності організацією «Демократична психіатрія». Директор також може укласти угоду про співпрацю між ІРЦ і закладом освіти та залучати фахівців ІРЦ до спільної роботи. В межах співпраці школа матиме змогу запрошувати фахівців ІРЦ для проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів, а також обміну досвідом та підвищення кваліфікації педагогів.

Інклюзивна Освіта Ірц

Під час карантину вчителі теж працюють, навіть більше, ніж під час офлайн-навчання. Питання доплати вирішують органи місцевого самоврядування. Моніторинг стану розвитку учня та його навчальних досягнень. Батьки дитини з ООП звертаються до закладу освіти, пишуть заяву та додають до неї витяг ІРЦ про комплексну оцінку дитини.

◦ Оволодіння новими вміннями та навичками відбувається функціонально. Усі фахова передвища освіта люди повинні спілкуватися з однолітками, це сприяє гармонійному розвитку.

Мета інклюзії – створити вільне, безбар’єрне середовище у навчанні та професійній підготовці людей з ООП. Фонд «Відродження» підтримав ініціативу «Благодійного фонду Порошенка» з розробки і впровадження нового курсу з інклюзивної освіти для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. В рамках спільної ініціативи планується, що курс буде адаптовано для перепідготовки і підвищення кваліфікації вчителів. В Україні тільки 43% закладів загальної середньої освіти забезпечують вихованцям інклюзивне навчання. Нагадаємо, міністр освіти і науки Ганна Новосад пообіцяла втілювати реформу інклюзивної освіти.

У 2020 році у сфері інклюзивного навчання було підготовлено 17,2 тис. Асистентів вчителя для роботи в інклюзивних класах, вперше з бюджету профінансовано закупівлю обладнання для спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів. Проте виникають багато запитань щодо інваріантного складника ІПН. Наприклад, якщо ми говоримо про дітей із затримкою психічного розвитку, то кількість годин інваріантного складника відрізняється від кількості годин у закладі загальної середньої освіти. Зокрема, іноземної мови для таких дітей потрібно 2 години, а клас вивчає three. У такому разі дитина відвідує ту кількість занять, яка прописана в типовій освітній програмі спеціального закладу освіти, а “зайва” година використовується для корекційно-розвиткового заняття.